Pravi naslov za spletni dostop do e-pošte je posta.mors.si


Naslov posta2.mors.si bo kmalu ukinjen. Prosimo, popravite ustrezne bližnjice (favourites / bookmark) iz posta2.mors.si na posta.mors.si.